Dzienniki budowy

Dziennik budowy służy do dokumentowania przybycia materiałów i sprzętu oraz ich konserwacji. Książka ta ma wiele rubryk, które pomagają przypomnieć sobie konkretne zdarzenia z określonych dni. Doskonałym przykładem jest CIBSE TM31. Możesz kupić dzienniki budowy online lub w lokalnym sklepie. Dziennik budowy jest niezbędnym narzędziem do śledzenia postępów w projekcie. Korzystanie z niego zapewni, że wszyscy w Twoim zespole będą codziennie kompilować te same informacje.

CIBSE TM31

Dziennik budowy CIBSE TM31 to standardowy szablon do przechowywania danych dotyczących energii i innych informacji dotyczących charakterystyki budynku. Dokument zawiera wskazówki dotyczące jego struktury i zawartości, a także tego, kto powinien go aktualizować. Szablon TM31 można bezpłatnie pobrać i wydrukować. Dziennik budynku jest przydatny zarówno dla właścicieli, jak i zarządców budynków do śledzenia zużycia energii w ich budynkach. Zapewni również wygodne podsumowanie charakterystyki energetycznej budynku i informacji o pomiarach energii.

Dokument ten jest wymogiem prawnym w nowych i istniejących budynkach. Celem dokumentu jest poprawa charakterystyki energetycznej budynków, zmniejszenie ich kosztów i emisji oraz poprawa komfortu mieszkańców. Stosowanie dziennika budowy poprawi efektywność energetyczną budynków, a także zmniejszy emisję CO2. Ponadto, pomoże FM-om śledzić koszty energii i poprawić wydajność. Będzie to również doskonałe źródło informacji dla operatorów budynków.

Używanie i postrzeganie dzienników budowy jest zróżnicowane, przy czym sektor zarządzania obiektami widzi je jako nieefektywne, podczas gdy sektor projektantów/wykonawców uważa je za niezbędne. Jednak postrzeganie przepisów budowlanych dotyczących dostępności informacji o budynkach wydaje się być wysoce subiektywne, w dużej mierze zależne od dostawcy. Na ograniczony przegląd literatury może mieć również wpływ wielkość próby i rozkład uczestników badania. Konieczne są dalsze badania w celu poprawy skutecznego dostarczania informacji budowlanych.

AICON

Dziennik budowy AICON jest idealnym dokumentem do prowadzenia dokładnego zapisu każdej dziennej aktywności na budowie. Ta trwała oprawa sprawia, że proces prowadzenia dokumentacji jest spójny przez cały rok. Strony są datowane dla zachowania spójności i wiarygodności, i mogą być rozpoczęte w dowolnym momencie roku. Dziennik AICON dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do zarządzania projektem, od rejestrowania informacji o pogodzie i podwykonawcach do dokumentowania materiałów i postępu prac.

CIBSE

Budynki muszą mieć dziennik budowy, aby udokumentować wykonanie wszystkich procesów w budynku, od projektu do oddania do użytku. Dziennik może być sporządzony przy użyciu szablonu opartego na CIBSE TM31, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące struktury, zawartości oraz tego, kto powinien prowadzić dziennik. Podręcznik powinien być dobrze skonstruowany i dostępny dla wszystkich operatorów budynku. Dzienniki CIBSE są czytelne, dzięki czemu nawet osoby bez wykształcenia technicznego mogą je łatwo przeczytać.

Dziennik budowy CIBSE to internetowy system rejestrowania informacji związanych z eksploatacją budynków. Wspiera on zobowiązania rządu w ramach porozumienia z Kioto oraz długoterminowy cel strategiczny, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 60% do roku 2050. Dziennik budowy CIBSE pomaga budynkom osiągnąć te cele poprzez lepsze zrozumienie ich wydajności w całej fazie eksploatacji budynku. W tym celu właściciele i zarządcy budynków powinni prowadzić rejestry zużycia energii i wody, a także wszelkich zmian, które wpływają na ich wydajność.

Poza tym, że jest to wymóg prawny, dziennik budowy CIBSE jest również wykorzystywany do celów statystycznych. Pomaga właścicielowi i mieszkańcom budynku, dostarczając ważnych informacji. Pomaga również właścicielowi budynku w efektywnej eksploatacji jego budynku. EVORA EDGE świadczy usługi przygotowywania dzienników budowy i może tworzyć zarówno wersje elektroniczne, jak i papierowe. Jej oprogramowanie jest kompatybilne z Microsoft Word i innymi popularnymi programami.

Dokument CIBSE TM31 wyjaśnia, jak należy założyć dziennik budynku. Zawiera również szablon do opracowania dziennika budowy, który obejmuje różne funkcje budynku. Szablony zawierają informacje na temat zużycia energii i konserwacji usług budowlanych. Taki dziennik daje właścicielom i zarządcom budynków łatwe do odczytania podsumowanie wszystkich istotnych informacji o budynku. Szablon TM31 jest dostępny na płycie CD-ROM dołączonej do niniejszej TM.

Szablony są dostarczane w formacie Microsoft Word. Szablony te można wykorzystać również w przypadku małego budynku. Szablony na dołączonej płycie CD-ROM zawierają trzy przykładowe dzienniki. Pierwszy przykład dotyczy kompleksowego klimatyzowanego biura, drugi przykład dotyczy naturalnie wentylowanego budynku szkolnego, a trzeci przykład dotyczy małego biura opartego na oddzielnym szablonie „small business”. Każdy z tych przykładów jest szczegółowo opisany, co umożliwia porównanie ich z własnym budynkiem.

Książka dziennika budowy jest niezbędnym elementem każdej inwestycji budowlanej. Książka zawiera informacje o wszystkich aspektach budynku, od jego początkowej budowy do jego konserwacji i zużycia energii. Zapewnia szczegółową historię zmian i ulepszeń w budynku, co skutkuje bardziej energooszczędnym i tanim budynkiem. Dzienniki budowy są również korzystne dla użytkowników budynku. Istnieje kilka korzyści z prowadzenia dzienników CIBSE, w tym poprawa komfortu mieszkańców, niższe koszty eksploatacji i zwiększona wydajność.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top