Odbiór instalacji elektrycznej – kiedy wykonać?

Główne wymagania dotyczące instalacji elektrycznych są określone w GOST R 50571. Instalacje te muszą być kontrolowane, testowane i mierzone po instalacji, aby zapewnić, że spełniają złożone standardy. Muszą być również oddane do użytku, w ramach PUE, i spełniać wymagania rozdziału 1.8 „Standardy badań odbiorczych.”

Artykuł poniżej jest wynikiem inspirującej współpracy z fachowcy.net.pl

Badania odbiorcze

Celem badań odbiorczych jest sprawdzenie, czy użytkowany sprzęt elektryczny jest bezpieczny, funkcjonalny i mieści się w opublikowanych przez producenta tolerancjach. Testy te powinny być wykonywane po zainstalowaniu nowego sprzętu, a przed zaakceptowaniem całego systemu przez właściciela sprzętu. Testy te są szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa, ale są również przydatne do przedłużenia żywotności sprzętu elektrycznego i zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć przeprowadzenie testów akceptacyjnych przed instalacją nowego sprzętu.

Przeprowadzenie testów akceptacyjnych jest obowiązkowe w przypadku nowych instalacji. Ten rodzaj testów jest przeprowadzany przed upływem okresu gwarancyjnego. Wykonywanie testów akceptacyjnych w regularnych odstępach czasu pomoże zapobiec stopniowemu pogarszaniu się stanu urządzeń elektroenergetycznych. Częstotliwość badań określa się na podstawie niezawodności urządzeń elektroenergetycznych. Częstotliwość testów odbiorczych instalacji elektrycznej będzie różna w różnych zakładach. Ogólnie jednak każdy element wyposażenia powinien być testowany przynajmniej raz na trzy lata.

Wymagania

Możesz się zastanawiać, jakie są wymagania dotyczące instalacji nowej instalacji elektrycznej. Prawdopodobnie słyszałeś o przepisach dotyczących instalacji elektrycznych, ale czy wiesz, czym one są? Chociaż nie są one prawnie wiążące, to mają duży autorytet w branży. Dlatego wszystkie instalacje elektryczne muszą być zgodne z najnowszym wydaniem. Przepisy te stanowią podstawę bezpieczeństwa Twoich przewodów i systemu. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Dedykowana przestrzeń: Przestrzeń wokół instalacji elektrycznej powinna być tej samej wielkości co sam sprzęt. Przestrzeń ta powinna rozciągać się od podłogi do około 1800 mm nad nią, wliczając w to sufit konstrukcyjny. Ponadto w przestrzeni tej nie powinny znajdować się żadne kanały, rury, aparaty zabezpieczające przed wyciekiem ani inne urządzenia. Wszystkie te elementy powinny być zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka, ponieważ niezgodne z przepisami okablowanie może być niebezpieczne lub kłopotliwe.

Obiekt pomiaru

W instalacji elektrycznej termin „obiekt pomiaru” odnosi się do każdego przyrządu używanego do pomiaru wielkości fizycznej. Może to być długość, prąd, temperatura lub ciśnienie. Nauka o pomiarach jest znana jako metrologia. Słowo „pomiar” pochodzi z łacińskiego mensura, z greckiego czasownika metiri, oraz ze średnio-francuskiego mesure. Słowo „miara” jest również używane do opisu narzędzi używanych do pomiaru długości, odległości lub ciśnienia.

Ammeter: Amperomierze mierzą przepływ prądu elektrycznego i są zawsze połączone szeregowo z mierzonym obwodem. Amper to jeden wolt ciśnienia elektrycznego na jeden om oporu. Amper jest powszechnie stosowany do pomiaru prądu elektrycznego w ten sam sposób, jak galony na minutę są mierzone. Jednostka pojemności akumulatorów jest mierzona w amperogodzinach. Pojedyncza bateria może dostarczyć do 100 amperogodzin, gdy jest używana przez 20 godzin.

Testy okresowe

Instalacje elektryczne starzeją się i ulegają degradacji wraz z użytkowaniem. Należy je okresowo sprawdzać i testować pod kątem bezpieczeństwa i sprawności. Okresowe kontrole są również pomocne w identyfikacji problemów, które mogą pojawić się z Twoją instalacją. Okresowe kontrole bezpieczeństwa są również ważne dla właścicieli nieruchomości, ponieważ powinni oni wykonywać okresowe kontrole przy każdej zmianie umowy najmu. Poniżej wymieniono powody, dla których okresowe badania instalacji elektrycznej są niezbędne. Pierwszym powodem jest bezpieczeństwo: niewłaściwie zainstalowane systemy elektryczne mogą być niebezpieczne.

Raport EICR (Electrical Installation Condition Report) jest dokumentem, który zawiera ustalenia i zalecenia z kontroli. Raporty te mogą również zawierać zdjęcia, aby zademonstrować zakres badań. Dla bezpieczeństwa Twojej firmy ważne jest, abyś regularnie kontrolował swoją instalację elektryczną. Wadliwe instalacje mogą być niebezpieczne i powinny być naprawione tak szybko, jak to możliwe. Okresowe przeglądy są wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy wiedzą, jak przeprowadzić inspekcję i mogą zauważyć problemy, zanim staną się one poważne.

Przekazanie do eksploatacji

Różne kontrole przed oddaniem do eksploatacji są wykonywane w celu zapewnienia, że instalacja elektryczna jest bezpieczna. Te kontrole przed oddaniem do użytku obejmują kontrole uziemienia i łączenia. Kontrole te zapewniają, że wszystkie powierzchnie metaliczne zostały prawidłowo połączone z ziemią. Jeśli wiązania są słabe lub nie przylegają do powierzchni, zostaną one wymienione lub naprawione. Podczas fazy oddawania do użytku różne elementy instalacji łączą się w funkcjonującą jednostkę.

Po zakończeniu oddawania do użytku zespół oddający do użytku przekazuje właścicielowi budynku Podręcznik Systemów. Podręcznik Systemów zawiera szczegółowe informacje na temat systemów budynku, w tym producentów i dystrybutorów sprzętu. Zawiera również harmonogramy, ustawienia kalibracji i programowanie końcowe. Zespół rozruchowy przygotowuje również listy kontrolne i plany testów, które dokumentują proces rozruchu. Dokumentacja tej czynności rozruchowej jest niezbędna do zatwierdzenia przez właściciela budynku i operatora.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top